Aanleg pumptrack Noordenveld

B en W van Noordenveld willen de Stichting MoRoNeNo (Mountainbike Route Netwerk Noordenveld) de onbebouwde grand op de Vrijetijdsboulevard in gebruik te geven ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke mountainbikebaan.

Het gaat om een zogenaamde ‘pumptrack’. Stichting MoRoNeNo werkt aan de ontwikkeling van 5 mountainbike-routes in de gemeente Noordenveld. Vooruitlopend hierop wil zij de ongebruikte grand aan de Kanaalstraat inrichten als een tijdelijke pumptrack. Dit als een soort opmaat voor de realisatie van de route’s in het buitengebied.

Het gebruik van de kavel ten behoeve van een pumptrack past goed binnen de doelstelling van de Vrijetijdboulevard: actieve vrijetijdsbesteding. Daarbij levert het spektakel en extra traffic op, die goed is voor de op de Vrijetijdsboulevard gevestigde bedrijven. Op dit moment is de gemeente met enkele initiatiefnemers in gesprek over de definitieve invulling van de kavel. Door deze initiatiefnemers wordt een concept ontwikkeld, dat aanvullend is op de al aanwezige bedrijven en daardoor een versterking vormt voor het geheel.

Omdat de ontwikkeling van dit concept nog enige tijd zal vergen, is het in gebruik geven van de kavel voor een tijdelijke pumptrack hier uitstekend mee te combineren. Wel wil het college de in gebruikgeving beperken tot een jaar om deze vervolgens — afhankelijk van de voortgang van de definitieve invulling — eventueel met een jaar te kunnen verlengen.

Bron: Roderjournaal.nl

Het bericht Aanleg pumptrack Noordenveld verscheen eerst op Ride it!.